สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

อย. จับมือพันธมิตรเพิ่มการรับรู้ของสาธารณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของไลบีเรียเกี่ยวกับ REDD+

อย. จับมือพันธมิตรเพิ่มการรับรู้ของสาธารณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของไลบีเรียเกี่ยวกับ REDD+

หน่วยงานพัฒนาป่าไม้ (FDA) ผ่านโครงการ Liberia Forest Sector Project (LFSP) ได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ด้านการสื่อสารเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับ REDD+ และเพื่อสื่อสารเหตุการณ์สำคัญบางประการของโครงการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ 5 ปีที่แล้วREDD ย่อมาจาก Reduced...

Continue reading...